MỘT MÁI NHÀ
Cao Huy Hoàng1. Chúa cho con một mái nhà ấm tình mẹ, ấm tình cha. Mẹ là dòng sông sữa ngon, dưỡng nuôi con trọn kiếp người. Sữa ngọt nhờ cha gắng công, sớm khuya ra ruộng lên rừng Chúa cho con một mái nhà ấm tình mẹ, ấm tình cha

ĐK. Xin Chúa thương yêu đời mẹ, một đời vì yêu thiết tha. Xin Chúa thương yêu đời cha, tàn tạ theo tháng theo ngày. Đoàn con nay xin Chúa, chúc lành cho mẹ cha. Sống yên vui chan hòa, tình yêu Chúa luôn đậm đà

2. Chúa cho con một mái nhà ấm tình mẹ, ấm tình cha Mẹ là lời ru thiết tha, giữa đêm mưa lạnh gió lùa Canh chầy nhịp theo võng đưa, có cha yêu cùng ơi à Chúa cho con một mái nhà ấm tình mẹ, ấm tình cha

3. Chúa cho con một mái nhà ấm tình mẹ, ấm tình cha Mẹ là vầng trăng sáng soi, thắp đêm con học chữ tình Mắt nhìn nụ cười thắm xinh, bóng cha trong con in hình Chúa cho con một mái nhà ấm tình mẹ, ấm tình cha

4. Chúa cho con một mái nhà ấm tình mẹ, ấm tình cha. Mẹ là lời kinh khúc ca, lưỡi con vang lời cảm tạ. Chúa đã vì yêu thiết tha, nối tim cha hòa tim mẹ. Chúa cho con một mái nhà ấm tình mẹ, ấm tình cha

5. Chúa cho con một mái nhà ấm tình mẹ, ấm tình cha. Mẹ là hạt sương sớm mai, có kim cương nào sánh bằng Dẫu rằng hạt sương chóng phai, Chúa yêu cha đã ban tặng Chúa cho con một mái nhà ấm tình mẹ, ấm tình cha