NẾU KHÔNG CÓ TÌNH YÊU
Cao Huy Hoàng1. Một người không biết yêu ai là người không biết yêu mình. Một người không biết cho ai là người nghèo trắng đôi tay. Một người không chung phận người là người chưa sống trong cuộc đời. Chỉ một người biết sống, yêu, cho người, người ấy thực là người

ĐK.. Lạy Chúa nếu không sống để yêu thì đời con như đã chết. Nếu không biết cho đi thì làm sao mong sẽ được gì. Nếu không có bác ái thì lòng con như cậy bộng. Như thùng rỗng, như tiếng thanh la tan trong hư không

2. Một người không biết yêu ai mà nguyện cầu Thiên Chúa yêu mình. Một người không biết cho ai mà nguyện cầu lạy Chúa ban ơn. Một người không chia phận người mà đòi ai nấy chia phận mình. Chỉ một người biết sống, yêu, cho người ấy được nhân lời

3. Một người không thứ tha ai là người không có an bình. Một người không lắng nghe ai là người đánh mất đôi tai. Một người hơn thua từng ngày là người ham sống trong đọa đày. Chỉ một người biết sống, yêu, cho người ấy trường thọ hoài

Để kết:
Xin cho con thực lòng yêu tha nhân như mình. Vì khi thương mến tha nhân con loan truyền tình Cha nhân ái. Xin cho con mở rộng đôi tay con cho người. Vì khi thực hành bác ái con tạ ơn hồng ân Chúa Trời