NGUYỆN MÙA VỌNG
Lm. Duy ThiênTrời đêm u tối con ngước trông lên trời: Nai khát mong về nguồn tìm đến suối nước trong. Hồn con mong Chúa bao tháng năm mỏi mòn. Con khát khao tìm về nguồn sống con mong chờ.

Bóng tối âm u vây trần gian trong mịt mù. Chúa xuống dương gian đem tình thương thay hận thù. Trời cao hỡi hãy mưa một Vị Vua Cứu Thế. Thao thức mong chờ như tuần phiên mong bình minh.

Hồn con mong Chúa như đất mong mưa rào. Như cánh chim tìm về đỉnh núi thánh Chúa ơi! Đời bao giông tố gian khó giăng giăng đầy. Xin Chúa thương một đời dìu dắt lên Quê Trời.