ĐÊM NAY GIÁNG SINH
Lm. Duy ThiênĐK. Đêm nay trên cánh đồng Bêlem, Ngôi Hai Con Chúa giáng sinh ra đời. Nửa đêm khuya sương tuyết trời lạnh giá, từ trời cao Thiên Thần báo tin mừng vui. Đêm nay bao tiếng nhạc du dương, hân hoan mừng Chúa giáng sinh ra đời. Loài người ơi! Mau đến thờ lạy Chúa, chính Hài Nhi là Đấng Cứu Tinh trần ai.

1. Mau ta đến nơi hang lừa dâng lễ vật thờ lạy Thiên Chúa ta. Mau hòa tiếng ca nhịp nhàng với cung đàn hát lên người ơi.

2. Ôi! Con Chúa sinh ra đời, Con Chúa Trời loài người ơi có hay. Ôi! Lòng Chúa thương con người xuống gian trần hiến thân vì yêu.

3. Xua Con Chúa muôn loài sinh xuống đời trời lạnh giá rét run. Xưa Vị Cứu Tinh nhân trần sống cơ bần chết cho toàn dân.