VÀO ĐỜI LÀM NHÂN CHỨNG
Đinh Công Huỳnh1. Vào đời làm nhân chứng Tin Mừng, vào đời để gieo rắc yêu thương. Ra đi khắp nơi xa gần nhọc nhằn vẫn luôn bền tâm.

ĐK. Ta mau ra đi theo Chúa lên đường, vào đời truyền rao phúc ân Tin Mừng. Có Chúa chung bước dẫn đường ta đi, bao nhiêu gian nguy ta chẳng sợ chi.

2. Một lòng cậy trông Chúa Quan Phòng dù đời gặp nguy khó long đong. Tin yêu thắp lên hy vọng thỏa lòng những ai đợi mong.

3. Ngài mời gọi ta hãy lên đường vì kìa ngàn bông lúa trên đồng. Hoa thơm ngất ngây hương nồng thợ gặt Chúa đang đợi trông.