CHA ƠI
Mai Nguyên Vũ
Thương con, giầm mưa giãi nắng bạc mái đầu
Thương con còng lưng cha gánh mọi cơ cầu
Cha ơi tình cha bát ngát như đất trời
Tình cha ủ ấp con suốt đời,
Người sống chỉ vì con thôi

Cha ơi, lấy gì đong được tình cha?
Thước nào đo nổi lòng cha?
Sức nào đếm hết ơn người?
Non xanh ngàn năm sừng sững đất trời
Ngàn năm chở che cõi đời,
Chẳng bằng núi công ơn người

Bên cha tuổi thơ con sáng đẹp vô ngần
Lưng cha tựa như lưng núi thực vững vàng
Cha ơi, ngày cha khuất núi ôi hãi hùng
Thuyền con không lái, không cánh buồm
Trời đất một màu tang thương


PDF
MP3