ĐỒNG HÀNH
Mai Nguyên Vũ
ĐK. Từ nay và suốt đời, từ nay và suốt đời, có Chúa đi cùng đời hết đơn côi. Dù có đi về cuối trời, dù có đi về cuối đời Chúa vẫn đi cùng và rất yêu tôi

1. Tôi bước đi hiên ngang, tôi bước trong hân hoan. Vì Người bên tôi là Chúa cao quang. Tôi sẽ không lo âu, tôi sẽ không buồn sầu Người là nguồn vui, là ánh xuân hồng

2. Tôi sẽ loan Tin Vui: Chúa mến yêu loài người. Và Người chỉ mong ở với ta thôi. Xin hãy dang đôi tay, tiếp đón Chúa từng ngày và bạn sẽ nghe hạnh phúc dâng đầy

3. Thế giới đang say sưa, chém giết với hận thù. Hòa bình an vui chỉ thấy trong mơ. Thế giới đau thương ơi hãy bước đi cùng Người. Người là bình an, hạnh phúc cho đời