GỬI CON YÊU DẤU
Mai Nguyên VũNếu một mai thấy cha già mẹ yếu. Hãy thương yêu và thấu hiểu nghe con. Những lúc ăn mẹ thương hay vung vãi. Hay tự cha chẳng mặc được áo quần.

Hãy nhẫn nại nhớ lại thời thơ ấu. Mẹ đã chăm lo tã lót, bế bồng. Bón cho con những miếng ăn hớp sữa. Cho con nằm trong nệm ấm chăn bông

Con hãy nhớ lúc cha già mẹ yếu. Xin dủ thương đỡ mẹ lấy một tay. Hãy nhớ lại ngày xưa con chập chững. Cho dìu con đi những bước đầu đời.

Con hãy nhớ giúp cha mẹ lần cuối. Để người vui đi hết quãng đường đời. Đến ngàn sau tình mẹ cha sống mãi. Mãi yêu con như biển rộng sông dài

Nếu một mai thấy cha già mẹ lẫn. Chớ khinh chê và nói nặng nghe con. Hãy đến gần và lặng nghe chăm chú. Chớ lìa xa tội nghiệp người nhé con

Có những ngày bố mẹ già chán sống. Bình tĩnh con ơi nổi nóng ích gì. Đến phiên con rồi mai này sẽ hiểu. Ôi thân già không còn thiết tha chi.