BÀI CA ĐỨC TIN
Ngọc Linh1. Nếu tôi chưa nhìn thấy những dấu đinh, và nếu tôi không đặt tay lên cạnh sườn Ngài, thì tôi không tin, thì tôi không tin. Lạy Chúa như Tô-ma xưa. Con cũng nhiều phen không mang bộ mặt của Chúa an bình. Không mang cuộc tình theo Ngài dâng hiến. Nhưng lo kiếm tìm cuộc sống mong manh. Ôi tình Chúa bao dung như người thân mẫu ôm vào con trẻ nhớ thương đầy vơi. Ôi tình Chúa yêu con như người mục tử đi tìm chiên lạc dẫn đưa về đàn


ĐK. Xin dẫn con đi vào tình yêu của Chúa. Mặc cho con một trái tim giống Ngài. Để trong yêu thương mở rộng trí tâm. Để trong đam mê đón nhận đức tin, một đức tin vững bền


2. Nếu tôi chưa nhìn thấy những dấu đinh. Và nếu tôi không đặt tay lên cạnh sườn Ngài. Thì tôi không tin, thì tôi không tin. Lạy Chúa con đây con đây. Bao năm lầm lỗi đa mang phận người chỉ thấy danh vọng. Ham mê bạc tiền cõi lòng chai cứng. Xin thương cứu độ hàn gắn tin yêu. Ôi tình Chúa bao dung như người thân mẫu ôm vào con trẻ nhớ thương đầy vơi. Ôi tình Chúa yêu con như người mục tử đi tìm chiên lạc dẫn đưa về đàn