NGÀY MAI SẼ RA SAO
Nguyên Kha1. Ngày mai đây, ngày mai đây rồi sẽ ra sao? Đường tương lai đời trăm năm như thoáng mây ngàn! Nhan sắc sẽ phai tàn theo ngày tháng! Sang giàu sẽ trở về tay không?

ĐK. Lạy Chúa! Trăm năm có là chi? Như khói bay lững lờ, rồi tan vào hư vô! Lạy Chúa! Cho con tìm kiếm Chúa là phần phúc vô tận, nơi Phước Lộc Thiên Thai!

2. Cuộc nhân sinh, cuộc nhân sinh bao nỗi truân chuyên? Nhiều lo âu trọn năm canh xao xuyến, ưu phiền! Xin Chúa cho con tìm Chân Hạnh Phúc, cho lòng hết khổ sầu miên man!

3. Đời trăm năm tuổi thanh xuân sao chóng qua đi? Và vinh quang, thành công như mây lướt ngang trời! Thân xác con tiêu mòn theo ngày tháng! Danh vọng quá hão huyền hư không!