NHƯ LÀN GIÓ THOẢNG
Nguyên Kha1. Năm tháng đời con đếm được mấy mươi? Đời sống con chung cuộc thế nào? Con biết rằng: Đời là kiếp phù du! Ấy tuổi đời con Ngài đo vài gang tấc! Kiếp sống này Ngài kể là hư không! Ôi con người là như Làn Gió Thoảng, như bóng câu trên đường!

ĐK. Lạy Chúa! Thực là ngàn năm trước Thiên Nhan Ngài tựa như làn gió thoảng! Lạy Chúa! Cho con mến Chúa, biết Thánh Hóa đời con mọi phút giây từng ngày!

2. Ky cóp làm chi của đời chóng qua? Nào có hay ai được hưởng dùng? Công vất vả: Tiền bạc trắng bàn tay! Vất vả ngược xuôi thành công là mây khói! Các danh vọng giờ chết là hư vô! Bao công hầu và các vị chúa tể: Một nắm tro trong mồ!

3. Hương sắc tàn phai theo ngày tháng năm! Nào ích chi danh lợi thế trần? Đâu mãi còn tồn tại với thời gian? Gió thoảng, bèo trôi… Còn đâu thời xuân sắc? Nắm tro tàn mồ vắng lạnh hoang vu! Ôi kiếp người là như làn gió thoảng, như bóng câu trên đường!

4. Thiên Chúa Từ Nhân xin giải thoát con! Ngài dẫn đưa qua mọi nẻo đường. Qua kiếp đời nhiều cạm bẫy quỷ ma! Giữa biển trần gian vượt qua mọi giông tố. Với ơn Ngài: Nguồn Sức Mạnh Vô Biên. Con không sợ dù mưa ngàn thác đổ. Về Bến trong an bình!