ƠN GỌI HIỆP THÔNG
Lm. Nguyễn Duy1. Ơn gọi này Chúa đã dành cho con. Ơn gọi này Chúa đã dành cho chúng con. Ơn gọi được sống làm người, ơn gọi được làm con Chúa. Ơn gọi được đi theo Chúa, ơn gọi làm linh mục của Chúa.

ĐK. Xin cho con đáp lại tiếng Chúa đã kêu mời. Xin cho con đáp lại quyết dấn bước theo Ngài. Xin hồng ân Chúa Giêsu, xin tình yêu Chúa Cha, ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần, ở trong từng người chúng con.

2. Ân tình này Chúa đã dành cho con. Ân tình này Chúa đã dành cho chúng con. Ân tình của Chúa cao vời, ân tình tràn ngập thế giới. Ân tình dìu con đi tới, ân tình làm con được đổi mới.

3. Yêu loài người Chúa vẫn hằng yêu thương. Con Một Người Chúa đã tặng cho thế gian. Con Một xuống thế làm người để con người nên con Chúa. Đáp lại hồng ân chan chứa con nguyện mãi thuộc về Chúa.

4. Đây hành trình theo Chúa về muôn nơi. Đi vào đời thắp sáng niềm tin khắp nơi. Dẫu hành trình có xa xôi, con nhờ tình thương mở lối. Ước mong hiệp thông thế giới, nên một trong Chúa là tình yêu.