XIN CHÀO MÙA XUÂN 1
Lm. Nguyễn Duy


1. Mùa xuân xin dâng lên Chúa từng ước mơ tươi đẹp tháng năm. Dâng Ngài ngày cũ phai tàn, ngày mới đến sáng ngời hồng ân.

Đk. Xin cho xuân về muôn phương xuân mãi luôn chan hòa mến thương. Xuân thiết tha bên đời ngát hương ân tình thủy chung. Xin cho xuân là tiếng hát, tiếng hát xôn xao lòng ai. Tiếng hát gieo vui mọi nơi nguyện Chúa thương nhận lời.

2. Mùa xuân xin dâng lên Chúa lòng biết ơn chân thành Chúa ơi! Chúc tụng Ngài đến muôn đời, nguyện xin Chúa thương nhận lời dâng.