CHO NHAU MÙA XUÂN

Viết Chung1. Cho nhau mùa xuân hồng. Trên môi cười trong trắng. Cho nhau nhịp rung trái tim. Khắp xa gần hòa câu mến tin. Cho nhau mộng yên lành. Thơm hương lòng công chính. Cho nhau tình yêu giáng sinh. Chúa xuân hiền ở giữa anh em.

ĐK. Hãy cho nhau mùa xuân. Giữa tha nhân ân cần. Hãy chia nhau tình thương. Để đất trời kết liên. Hãy cho nhau mùa xuân. Bốn phương xa nên gần. Sống bao dung hòa chan. Cùng đón mừng Chúa Xuân.

2. Cho nhau lời Tin Mừng. Luân lưu về muôn hướng. Ôi xuân hồng ân chứa chan. Chúa xuân đà giải phóng thế gian. Cho nhau đời công bằng. Yêu thương và no ấm. Yên vui và mãi hướng lên. Dắt nhau tìm về chốn vinh quang.

3. Cho nhau đường xuân rộng. Mênh mông hồn xuân sống. Cho nhau nhịp chân bước nhanh. Với hy vọng vượt qua khó khăn. Cho nhau mùa vui tròn. Quê ta hội xuân lớn. Hân hoan gặp Cha chí nhân. Sẽ ban tặng hạnh phúc vô biên.