BẠN ƠI ĐẾN VỚI GIÊSU

Lm. Nguyễn Văn Tuyên


ĐK. Bạn ơi! Đến với Giê-su. Bạn ơi! Đến với Giê-su. Vì yêu xuống đời chuộc tội nhân thế. Ngài đi loan báo Tin Mừng. Ngài đến thứ tha tội nhân. Ngài chết cho anh, Ngài chết cho tôi.

1. Cho dù đời con tội lỗi hồng ân Thiên Chúa khôn vời. Tình Chúa thứ tha tội con, Ngài sống bên tội nhân, tha tội đời nhân thế.

2. Quê Trời chờ con vui sống ngợi ca danh Chúa muôn trùng. Thần Thánh chúc khen hiển vinh, rằng Chúa thương đời con, kêu tình yêu thống hối.

3. Muôn đời hồn con bên Chúa trầm hương nghi ngút dâng Ngài. Đời sống sẽ vui bình an, và Chúa, con cùng đi, trong tình yêu tha thứ.