CẦU CHO GIA ĐÌNH
Lm. Nguyễn Văn Tuyên1. Cầu Chúa thương cha mẹ con, suốt đời hy sinh lao nhọc. Cầu Chúa thương cha mẹ con, suốt đời yêu nhau trung tín. Yêu Chúa cho dù khó khăn, theo Chúa yêu đời chứng nhân, khuya sớm dâng kinh cảm tạ.

ĐK. Lạy Chúa tâm hồn này nguyện xin theo Chúa trung kiên. Lạy Chúa con nguyện thề từ nay yêu Chúa muôn niên. Lạy Chúa linh hồn này nguyện tôn vinh Chúa muôn nơi, ngợi ca Thiên Chúa. Lạy Chúa xin từng ngày nguyện thờ Thiên Chúa Ngôi Cha. Lạy Chúa xin trọn niềm cảm tạ Thiên Chúa Ngôi Con. Lạy Chúa xin một đời thờ tôn vinh Chúa Thánh Linh, Thiên Chúa Ba Ngôi.

2. Cầu Chúa thương anh chị em, kính thờ Thiên Chúa yêu người. Cầu Chúa thương anh chị em, yêu người tôn vinh Thiên Chúa. Yêu Chúa yêu người thiết tha, tha thứ xây đời mến thương, dâng Chúa câu kinh sớm chiều.

3. Cầu Chúa yêu thương đời con, hết lòng kính Chúa yêu người. Cầu Chúa thương yêu đời con, dâng Ngài tim con trinh trắng. Yêu Chúa yêu người nhất tâm, theo Chúa xây đời phúc ân, xin Chúa ban ơn thái hòa.