HOA XANH DÂNG MẸ
Lm. Thái NguyênĐK. Hoa xanh hoa của lòng thành, màu xanh hy vọng sáng trong cuộc đời. Hoa xanh hoa của Thiên Đường, trọn niềm mơ ước đi vào yêu thương.

1. Tim con dâng lên lời thiết tha với cành hoa xanh thắm. Tim con reo vui vì có Mẹ là mộng ước tuổi xanh. Cho con trung thành lời sắt son với Mẹ yêu suốt đời. Chan chứa hy vọng một ngày mai sáng ngời tình yêu.

2. Luôn như hoa xanh là ước mơ của đời bao nhân thế. Qua bao thương đau vẫn thắm mầu dệt mộng ước ngàn sau. Qua bao âu sầu vẫn thẳm sâu như tình yêu ban đầu. Mẹ chính là nguồn của mầu xanh ước vọng đời con.