THẦY LÀ AI?
Lm. Thái NguyênĐK: Thầy là chính Đức Kitô. Thầy là Ngôi Lời nhập thể, là Con Thiên Chúa cứu thế

1/ Đời Kitô hữu là một hành trình tìm kiếm không ngơi để khám phá ra khôn mặt luôn mới của Đức Kitô, để sống thân phận của Thầy, để dám hiến dâng như Thầy. Đời con gieo bước từ đây theo Thầy làm chứng tình yêu

2/ Cuộc đời theo Chúa là một cuộc đời từ bỏ không ngơi, để dám hiến thân không tìm danh giá lợi ích riêng tư, để sống yêu thương như Thầy, là những chứng nhân Tin Mừng. Đời con mong ước từ nay theo Thầy trọn mối tình chung

3/ Đường đi theo Chúa là đoạn đường tình thập giá đau thương, dẹp hết vấn vương can trường đi tới đỉnh núi Canvê để hiến tế chính thân mình, của lễ phúc vinh muôn đời. Và như Chúa đã Phục Sinh con được sự sống hiển vinh