MÓN QUÀ TỪNG NGÀY
Lm. Nguyễn Văn Tuyên1/ Từng ngày là món quà Chúa cho đời con, từng ngày là lễ vật đời con dâng Chúa, từng ngày là lễ vật dâng Chúa. Chúa ơi! Từng ngày là món quà Chúa cho đời con

ĐK: Từ cao xanh đó tình Chúa hơn đại dương. Tình này dâng Chúa nhỏ bé có là gì. Chúa ơi yêu con Ngài chết cho cuộc đời hiến dâng cuộc đời làm lễ dâng tình yêu

2/ Từng giờ là món quà Chúa trao tặng con từng giờ là lễ vật nguyện dâng lên Chúa từng giờ là lễ vật dâng Chúa..Chúa ơi từng giờ là món quà Chúa trao tặng con

3/ Cuộc đời là món quà Chúa ban tặng con cuộc đời là lễ vật đời con dâng Chúa cuộc đời là lễ vật dâng Chúa..Chúa ơi cuộc đời là món quà Chúa ban tặng con