BƯỚC THEO GIÊSU
Lm. Nguyên Lễ


ĐK: Cùng bước theo Giêsu ta đem yêu thương đến cho mọi người. Ta đem yêu thương đến cho mọi người. Cùng bước theo Giêsu ta loan Tin Mừng cho khắp mọi nơi

1/ Đi theo Giêsu là đi con đường cứu độ, đi theo Giêsu là đi con đường gian khó. Nhưng ta không lo vì bên ta hằng có Chúa. Chúa sẽ đưa đường dìu ta về bến yêu thương

2/ Đi theo Giêsu là ta đi vào giữa đời rao loan tin vui để muôn dân được cứu rỗi. Mong cho muôn nơi ngày thêm xinh đẹp tươi mới. Nước Chúa rạng ngời nhờ Tin Mừng đến muôn nơi

3/ Đi theo Giêsu đường đưa ta về Nước Trời tương lai xa xôi đặt trong tay Ngài đưa lối. Tâm tư reo vui giục ta đêm ngày đi tới, thắm mãi nụ cười nhờ tin vào Chúa không ngơi