BIẾT LẤY GÌ TẠ ƠN?
Lm. Nguyên Lễ1/ Con biết lấy gì để tạ ơn Chúa? Con biết lấy chi mà dâng lên Ngài? Cuộc sống trần gian sớm khuya miệt mài, thân phận yếu đuối lấy chi tạ ơn

ĐK: Xin tạ ơn Chúa con nay xin tạ ơn Chúa vì những hồng ân Ngài ban tháng năm dư tràn. Dâng trọn cuộc sống con xin dâng trọn cuộc sống, đền đáp hồng ân và đem Chúa cho gian trần

2/ Bao tháng năm dài giữa lòng nhân thế, con đến khắp nơi truyền rao Tin Mừng, lòng vững niềm tin Chúa luôn ở cùng, con hằng vui bước rắc gieo tình thương

3/ Gian khó trên đường đâu còn sợ chi, xin phó thác nơi tình Chúa an bài. Ngài dắt dìu con suốt trên đường dài, tiến về thiên quốc sáng tươi ngày mai