BÀI CA LINH MỤC
Lm. Nguyên Lễ


1/ Một đời hiến thân cho tha nhân, dù ngàn khó khăn không than van, người Linh mục hằng vui sống bình an. Từng ngày bước theo chân Giêsu chẳng màng thế gian bao xa hoa mong truyền loan danh Chúa khắp gần xa

ĐK: Xin dâng bài ca về người Linh mục, mong cho người luôn nhiệt thành tín trung. Dù sóng gió bão bùng, dù khốn khó lao lung, người vẫn một lòng kiên trung loan báo Tin mừng theo Chúa đến cùng

2/ Người là đuốc thiêng soi đêm đen, người là muối men cho nhân gian bàn tay người hằng ban phúc bình an. Người là lễ dâng luôn trinh nguyên, từng ngày kéo muôn muôn ơn thiêng, cho trần gian luôn sáng mãi niềm tin

3/ Người về khắp nơi gieo tin vui, nhờ người thế gian thêm xinh tươi, nguyện cho người hồng ân Chúa chẳng vơi. Trọn đời hiến dâng trong an vui, dù đời lắm phen bao đơn côi luôn bền tâm theo Chúa mãi chẳng ngơi