CHUNG MỘT NIỀM TIN
Lm. Duy Thiên
1/ Nay ta về gặp nhau nơi đây. Tình thân ái trào dâng tràn đầy. Nơi ta về vòng tay trong tay cho yêu thương sáng ngời chốn đây.

ĐK: Thắp sáng, sáng lên cho đời. Thắp sáng, sáng lên cho người. Niềm tin, yêu thương bao la. Niềm tin mến thương đậm đà.

2/ Trong tâm tình hiệp thông bên nhau cùng chung sức dựng xây cuộc đời, trong hy vọng về xây tương lai cho mai sau mãi còn có nhau