CÙNG ĐI VỚI CHÚA
Hải Ánh - Lời: Lm. Duy Thiên1/ Trong tăm tối cuộc đời hôm nay ta bước đi trong thung lũng tối. Ai dẫn chị đi qua biển đỏ và dẫn anh đi về đất hứa, nếu không phải là, là Đức Kitô

2/ Bao năm tháng dòng đời phôi pha ta bước trong yêu thương của Chúa, tay Chúa dìu ta qua biển đời và dẫn ta theo đường chân lý. Sống trong tình Người nào có lo chi

3/ Xin hãy nhớ cuộc đời hôm nay bao khó nguy gian nan chờ đón, ta sẽ phải đi qua sa mạc và sẽ đi qua rừng qua núi. Dẫn ta đi là, là Đức Kitô

4/ Ơn cứu rỗi Người dành cho ta bao đắng cay hy sinh cùng khốn. Xin hãy làm vinh danh cho Người làm chứng nhân cho người dương thế. Chúa sẽ đi cùng và hướng dẫn ta