TÌNH HIỆP NHẤT
Hải Ánh1/ Cùng chung chia một tấm bánh trao nhau, chia cho nhau từng chút rượu ban đầu, ngày hôm nay và luôn mãi mai sau. Cho yêu thương nợ ân tình thẳm sâu! Xin Chúa thương nối giây tình hiệp nhất. Hiệp nhất trong nghĩa ân tình Thiên Chúa. Thật lòng yêu. Yêu Chúa yêu người. Một tình yêu: Yêu Chúa, yêu đời

2/ nguyện xin cho tình hiệp nhất trong Cha, cho muôn dân cùng chung một mái nhà, là anh em một tiếng hát câu ca. cho an vui cuộc thế trần nở hoa. Xin Chúa thương nối giây tình hiệp nhất. Hiệp nhất trong nghĩa ân tình Thiên Chúa. Một đời vui hạnh phúc muôn người. Ngàn đời vui yêu Chúa cao vời

3/ Nguyện xin cho đừng oán ghét chi nhau, bao gian nan vẫn chung một mái đầu. nguyện xin cho đừng chia rẽ mà đau, cho tin yêu đượm thắm mầu bền lâu. Xin Chúa thương nối giây tình hiệp nhất. Hiệp nhất trong nghĩa ân tình Thiên Chúa. Một đời vui hạnh phúc muôn người. Ngàn đời vui yêu Chúa cao vời