DÂNG CHÚA
Lm. Vũ Thái Hòa


Nguyện Chúa nhân lành nhận lễ chân thành bánh thơm cùng rượu nho khiết trinh. Hợp với lễ vật Con Chúa hiến mình xuống chan hòa hồng ân Chúa ơi

1/ Xin tri ân Ngài vì lễ hiến dâng là mồ hôi lao khổ con người. Tâm hồn thân xác này con dâng hiến Ngài, xin thương giữ gìn con tháng năm

2/ Gian truân trong đời và những sướng vui, đoàn con dâng lên Chúa trọn niềm. Xin Ngài nâng đỡ hồn con bao yếu hèn, âu lo sẽ thành niềm sướng vui

3/ Trên đôi vai gầy này tấm thân con và tình yêu như sóng dâng trào. Bao lần hoen úa rồi con xa cách Ngài, xin cho tháng ngày luôn vững tin