RA ĐI LOAN TIN MỪNG
Lm. Quý Báu


ĐK: Ra đi ra đi ta ra đi loan báo Tin Mừng đến với muôn dân khắp xa gần để nên nhân chứng, đem tình thương đến với thế giới, khơi niềm tin chiếu sáng trần đời, xây tình liên đới cho muôn nơi hướng về trời mới. Ra khơi ra khơi ta ra khơi tung lưới cứu ngườim nương theo hướng gió Chúa Thánh Thần, thuyền ta lướt tới vượt ngàn cơn sóng nước chới với, dẫu thuyền ta yếu đuối tròng trành, phiêu bạt dạt trôi trong lênh đênh nhưng lòng vững tin

1/ Quyết chí bước đi dù cho gian khó lo gì. Lệnh Chúa đã truyền hãy đi đến khắp mọi miền. Không còn giới hạn biên cương. Không còn phân biệt bên lương. Nhưng làm cho người muôn phương tin nhận Thiên Chúa tình thương

2/ Tin yêu vâng lời thuyền ta lướt sóng ra khơi, theo Chúa kêu mời, hãy ra khơi giữa biển đời, bến bờ an bình mở ra, nơi trần gian đầy phong ba, ta cùng đưa thuyền vượt qua tiến về bờ bến nhà Cha