CHÚA VÀ VIỆC CỦA CHÚA
Phạm Đức Huyến - Vũ Đình Ân


ĐK: Con hãy chọn một mình Chúa, Con hãy chọn một mình Chúa

1/ Vì lòng thương vô hạn, Chúa gọi con theo Chúa làm con Chúa, làm môn đệ Chúa. Rồi Chúa trao cho con một sứ mạng không ai giống ai nhưng cùng một mục đích

2/ Làm tông đồ, làm chứng nhân cho Chúa. Tuy nhiên kinh nghiệm bản thân cho con thấy nhiều lần con đã lẫn lộn hai điều này: Chúa và việc của Chúa

3/ Chúa trao cho con công việc của Chúa, cao trọng có, khiêm tốn có, tầm cỡ có, bình dân có. Con làm mục vụ giáo xứ, con làm mục vụ giới trẻ, mục vụ học đường, mục vụ nghệ thuật, mục vụ gia đình, mục vụ thanh niên, mục vụ lao động, mục vụ truyền thông

4/ Con đổ vào đó tất cả nhiệt tình, tất cả những gì có được, con không tiếc một điều gì kể cả mạng sống con. Giửa lúc con tận tụy, hăng say như thế, con gặp thất bại ê chề, vì người ta vô ơn, vì không ai chịu cộng tác, vì bạn bè hiểu lầm, vì bề trên không nâng đỡ, vì bệnh tật ốm đau, vì thiếu phương tiện

5/ Giữa lúc con đang trên đà thành công rực rỡ, mọi người hân hoan ca ngợi con, quyến luyến con, thì đùng một cái con phải thuyên chuyển nhận nhiệm vụ mới, con choáng váng như đang rơi vào đêm tối “Sao Chúa bỏ con”

6/ Con không muốn bỏ dở việc Chúa, con phải làm cho hoàn thành việc Chúa, phải xây xong thánh đường, tổ chức xong hội đoàn. Tại sao người ta phá việc Chúa? Không ủng hộ việc Chúa vô cùng chính đáng?

7/ Nhưng trước bàn thờ bên Mình Thánh Chúa con nghe Chúa Giêsu bảo con: “Con hãy theo Chúa, chứ không phải theo việc của Chúa” nếu Chúa muốn con hãy trao lại việc Chúa lại trong tay Chúa, Chúa sử dụng ai tiếp tục, mặc ý Chúa, có Chúa lo, mà Chúa lo thì muôn vàn lần hơn con lo

CODA: “Con hãy chọn một mình Chúa. Con hãy chọn một mình Chúa”