CHA GỌI CON TỪ NGÀN XƯA
Phạm Trung - Thơ: Lm. Nguyễn Tầm ThườngĐK: Từ ngày chưa có mặt trời, từ khi chưa có biển khơi. Cha đã gọi tên con là người Cha trọn trao gửi tình trời đem xuống trần gian. Từ ngày, từ ngày chưa có núi đồi. Từ khi, từ khi chưa có thời gian Cha đã gọi tên con là người Cha chọn trao gửi nhiệm mầu thập giá mai sau

1/ Cha đã chờ đợi con (Hallêluia) Là linh mục muôn thuở muôn đời. Cha đã chờ đợi con (Hallêluia) Là linh mục rao truyền lời kinh thánh. (Hallêluia). Cha đã gọi tên con (Hallêluia) Là linh mục mở cửa thiên đàng (Hallêluia) Cha đã gọi tên con (Hallêluia) Là linh mục bên thập giá đời đời (Hallêluia).

2/ Cha ấp ủ đời con (Hallêluia) tựa mây trời bao phủ núi đồi (Hallêluia). Cha ấp ủ đời con (Hallêluia) tựa mưa rào trong mùa hạ nắng cháy (Hallêluia). Cha dắt dìu con đi (Hallêluia) bằng ân tình trao cả đất trời (Hallêluia) Cha dắt dìu con đi (Hallêluia) vào cung điện trong đền thánh của Người (Hallêluia).