THỜ LẠY THÁNH THỂ

Lm. Quý Báu


1/ Để dạy bảo con bước đi theo đường chân lý, Chúa đã dủ thương gởi trao chính Lời hằng sống. Để dưỡng nuôi con sống trong nguồn chân thiện mỹ. Chúa đã hiến mình tặng ban tấm bánh trường sinh

ĐK: Đây nhiệm tích Thánh Thể huyền siêu là bằng chứng Chúa yêu con thật nhiều. Nay đoàn con kính tin sấp mình thờ lạy Chúa trót cả tâm tình

2/ Mình Máu Thánh Chúa chứa chan suối nguồn hồng ân tuôn trào lai láng đến muôn muôn người trần gian, thần hóa nhân trần sống trong tình yêu của Chúa, dẫn đưa con người tìm về sự sống đời đời

3/ Là Chiên Thiên Chúa hiến thân gánh tội trần gian, giao hòa tội nhân khứng ban tinh thần hiệp thông, hợp nhất muôn người dấn thân dựng xây Nhà Chúa, sống trong Thánh Thần và nên nhân chứng tình thương

4/ Bàn thờ thập giá Chúa đã thiết lập giao ước, dâng mình hy sinh chứng minh mối tình thủy chung, và đã khải hoàn báo Tin Mừng ban bình an, ở với nhân trần mọi ngày cho đến tận thế