CHÚA CHẠNH LÒNG THƯƠNG
Lm. Quý Báu1/ Chúa chạnh lòng thương xót đám đông khi Ngài thấy họ sống long đong bơ vơ vất vưởng như chiên lạc không biết tìm ai thỏa khát mong. Ánh nhìn của Chúa vượt thời gian xuyên suốt không gian tận cõi lòng, không một người nào Ngài không thấy, không ai Chúa muốn phải diệt vong

ĐK: Lạy Chúa! Chúa luôn là Mục Tử, Mục Tử chính danh thật nhân từ bảo vệ đàn chiên khỏi sói dữ hiến mình để chiên sống đầy dư. Lạy Chúa! Chúa luôn là Mục Tử ban cho chúng con nguồn ơn lành, cho hưởng dồi dào mạch sống mới, muôn đời ngợi ca Chúa chiên lành

2/ Ấy vậy mà chiên vẫn chẳng màng cứ bỏ đi để sống lang thang lạc loài như những chiên xa đàn lầm lũi thảm thê chốn hoang đàng. Như ngày xưa ấy tại địa đàng quỷ dữ mưu mô bày mộng vàng cám dỗ loài người rời xa Chúa để rồi chuốc lấy phận sầu tang

3/ Nhân loại này hiện khác chi đâu, họ tự kiêu ngoan cố quay đi, vênh vang ngoảnh mặt không tin cậy, mặc cho lòng Chúa quá thương đau. Ước gì họ vững lòng cậy trông tin ở tình thương Chúa quan phòng, biết những gì cần cho lẽ sống, tìm về với Chúa thỏa chờ mong