YÊU NHƯ THẦY
Lm. Quý Báu


1/ Trong tình nghĩa thân mật giữa Thầy trò Chúa tâm sự cùng các tông đồ. Chúa nhấn mạnh đến lệnh truyền yêu mến, nhắc mọi người hãy yêu mến nhau: Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Hãy vững tâm tuân giữ lệnh Thầy truyền như chính Thầy tuân giữ lệnh truyền của Cha và ở lại trong tình yêu của Ngài

ĐK: Nay con nghe lòng bao thao thức khi tình Ngài chạm đến tim con. Nâng con lên từ thân phận tôi tớ, và vì yêu Chúa đã chết cho con. Ôi cao siêu tình yêu Thiên Chúa. Ôi nhiệm mầu tình Chúa yêu con. Xin cho con được ở lại trong Chúa và học biết yêu người như Chúa yêu

2/ Trong nhiệm tích Thánh Thể bao diệu huyền Chúa trở thành của lễ tinh tuyền hiến thân trên bàn thờ hy tế trao mọi người trọn nghĩa yêu thương. Chúa kêu mời muôn người hãy thông phần, hãy lãnh nhận nguồn lương thực thiên thần. Chúa cũng truyền các đồ đệ của Chúa: Làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy

3/ Ân tình Chúa cao vời lút trời mây luôn tuôn tràn vào thế gian này, đây mối tình hiến mình vì bạn hữu, mối tình này thật lớn lao thay, dẫu thế nhân bất tín và đổi thay Chúa vẫn hằng trung thành mở rộng tay và ân cần dắt dìu bao tháng ngày