TÔN VINH CẢM TẠ HỒNG ÂN 2

Đặng Ngọc Ẩn(Ngài là Thiên Chúa) Toàn thể địa cầu ca tụng (muôn dân ca tụng) Là Cha chí ái hoàn vũ khâm sùng (khâm sùng) Trên thiên cung (các thiên thần) Các quyền thần Ke-ru-bim, Sê-ra-phim rập tiếng tung hô: Thánh, Thánh, Thánh Chúa là Thiên Chúa các đạo binh trời đất đầy vinh quang Chúa (ôi cao vời) Cao vời khôn ví. Tình Chúa yêu con, con biết lấy gì báo đền mà đáp cho cân hồng ân Chúa ban , mà đáp cho cân tình yêu Chúa. Chúa ơi xin thương nhậm lời cùng các thánh trên trời tung hô (hiệp cùng các thánh trên trời) Tung hô: Cảm tạ tình yêu Chúa

Xin dâng lên Chúa công trình của Giáo xứ con (con kính dâng, con kính dâng) Đây là công sức biết bao bàn tay góp công (xin dâng lên, xin dâng lên) Xin dâng lên Chúa bao trí lo toan nhọc nhằn (con kính dâng, con kính dâng) Ngày ngày thao thức nhờ Chúa đỡ nâng công trình của Chúa

(Dâng lên Chúa muôn muôn lời ca) Lòng tràn đầy hồng ân Thiên Chúa dù đường đời nhiều nỗi gian truân con tin Chúa ở cùng con. Con hân hoan ca khúc cảm tạ, cho nhân gian ánh sáng đức tin đổi mới bước đi theo Ngài
(Nào ta mau mau hướng về nhà Chúa tiến) Đây Giêrusalem mới. Đây đền thờ Thiên Chúa là cửa thiên đàng, là nơi Chúa ngự (mau tiến lên đi về Nhà Chúa) Vì xưa Chúa đã phán rằng: Trong Nhà Ta bất cứ ai xin thì sẽ nhậm được, tìm thì sẽ gặp và ai gõ cửa thì sẽ mở cho Allêluia

1/ Nhờ Mình Máu Thánh Chúa Kitô xin cho con luôn luôn mến yêu và trung thành. Noi gương ôn nhu khiêm cung thứ tha ngàn nỗi chúng con vô tình

2/ Hãy xướng ca tung hô, hãy quỳ gối thờ lạy vì Người là Thiên Chúa của ta, Người dẫn dắt ta, ta thuộc đàn chiên ở tay Người. Hãy thờ lạy Chúa là Đấng tạo thành ta