DÂNG LỄ NGÀY XUÂN
Lm. Nguyên Lễ


1/ Xin dâng lên Ngài rượu bánh thơm ngon, xin dâng lên Ngài trọn xác thân con. Xin dâng vui buồn trọn đời con sống. Xin dâng lên Ngài từng ước mơ hồng

ĐK: Nguyện Chúa thương đoái trông của lễ con kính dâng với tấm lòng thành trong ngày đầu xuân. Xin thương ban phúc ân cho đoàn con cái năm mới này hạnh phúc dư đầy


2/ Xin dâng lên Ngài cuộc sống hôm nay. Xin dâng lên Ngài mộng ước tương lai. Xin thương đưa dìu hồn con đi tới tương lai rạng ngời nhờ Chúa bên đời