XUÂN KỲ DIỆU
Đặng Ngọc ẨnXuân kỳ diệu đất trời muôn thuở, từ ngàn xưa khi chưa có nắng hồng đã có mùa xuân trong ân tình Thượng đế. Xuân yêu thương xuân của tâm hồn.

Xuân đến trong cơn mưa hồng thủy tàu lênh đênh vượt sóng nước mênh mông và vạn vật chìm trong mùa gội rửa. Xuân phát sinh mạch nước nguồn trên sỏi đá, suối phúc lành vẫn chảy dòng nước trong.

Xuân rải xuống Manna đường xưa sa mạc, rụng ơn trời cho mãi đến hôm nay. Xuân sáng rực trong ngọn lửa đêm dài, dẫn soi đường lữ thứ giữa trần ai

Xuân nhiệm màu từ nơi hang đá, của đêm đông rét buốt cánh đồng Bê-lem, đem bình an đến khắp cả gian trần, Xuân nồng ấm cõi lòng đêm giá lạnh

Xuân cứu độ nẩy chồi trên thập giá. Máu hồng ân đổ thắm đồi Canvê. Nguồn thánh đức tuôn xuống khắp tràn trề, cho loài người tìm đến mùa xuân vĩnh cửu