HÔN NHÂN THÁNH
Đặng Ngọc ẨnNào ca lên ta hãy mừng vui, Chúa se duyên cho hai lứa đôi, từ Thánh điện xin như sở nguyện nhờ Bí tích kết hiệp vợ chồng. Tình chung thủy gắn bó lương duyên, đầy yêu thương thân thiện thuận hòa, là chứng nhân tình yêu Thiên Chúa

Xin ban hồng ân xuống cho đôi lứa. Dồi dào trọn tình vẹn nghĩa tín trung. Khiêm cung cuộc sống luôn luôn thánh thiện, ngàn ngàn trăm năm trọn vẹn hạnh phúc bất khả phân ly

Chúa tạo dựng con người có nam có nữ. Chúa đã muốn kết hợp cả hai nên một. Xin cho lễ thành hôn anh chị này tràn đầy yêu thương. Con cái Cha ngày thêm thật nhiều