PHƯỚC ĐỨC CHO CON
Đặng Ngọc ẨnĐK: Ôi tình yêu vô biên (tình yêu tuyệt vời) Tình yêu hy tế. (Con chẳng là chi) Sao Chúa gọi con (Con chẳng là gì) Sao Chúa gọi con. Sao Chúa gọi con (Lạy Chúa) Con đây hôm nay và mai sau con xin tận hiến, trung thành theo bước chân Người trên đường thánh giá mãi mãi, mãi mãi trọn đời con. Có những lúc ưu phiền đắng cay, với yếu đuối thân xác mỏng dòn, Chúa ơi! Xin Ngài bên con dìu dắt con tình yêu hy tế, hằn sâu tim con

1/ Lạy Chúa Kitô xin Chúa đổ tràn đầy ơn lành Người trên các Đức Giám Mục. Trung thành nhiệm vụ tông đồ đã ủy thác, ngày càng hoàn hảo hơn của Chúa Kitô, là linh mục, là mục tử nhân lành, là thầy dạy và là tôi tớ muôn đời

2/ Lạy Chúa Kitô, chúng con nguyện cầu cho các linh mục để trở nên thừa tác viên trung thành của Chúa Kitô. Linh Mục Thượng Phẩm dẫn đưa chúng con về cùng Chúa là nguồn mạch ơn cứu độ