MẸ CỨU GIÚP
Đặng Ngọc ẨnChúng con họp nhau đây ca mừng Maria. Mẹ, Mẹ nhân lành đầy ơn Thiên Chúa ban là nơi con tựa nương hạnh phúc. Ngước trông Maria đoái nhìn thương chúng con. Đây thân xác con Mẹ ơi dìu dắt con về thiên cung với Mẹ! Mẹ ơi

Lạy Mẹ Maria nay đoàn con đến dâng Mẹ lời kinh và ngàn hoa tươi thắm với lòng tha thiết xin Mẹ chấp nhận. Hãy đến cứu giúp, con noi theo gương. Mẹ Maria khiêm nhường cậy trông vững niềm yêu Chúa. Lạy Mẹ Maria nay đoàn con đến dâng Mẹ lời kinh và ngàn hoa tươi thắm với lòng tha thiết xin Mẹ chấp nhận. Hãy đến cứu giúp, con noi theo gương. Mẹ Maria vững niềm cậy trông luôn yêu mến Chúa