CON CỦA CHÚA
Đặng Ngọc ẨnThiên đàng con không mong, hỏa ngục con không sợ, con là con của Chúa con chỉ biết yêu thôi. Bởi Chúa là tình yêu, Chúa cần con để yêu, dựng nên con bé nhỏ để Chúa phải cưng chiều

Con bé nhỏ dại khờ, không tính toán so đo, hỏa ngục con không sợ, thiên đàng chẳng ước mơ. Mang thân (a) là trẻ nhỏ, con chỉ thích vui chơi, buồn vui (a) cùng lúc đó, hẳn Chúa cũng mỉm cười.

Thiên đàng của các thánh, hỏa ngục của sa tăng. Con là con của Chúa không hỏa ngục thiên đàng. Con chỉ sống hồn nhiên trong yêu thương của Chúa