DÂNG NÉN HƯƠNG LÒNG
Thế Thông


1. Tay dâng nén hương tỏa vút bay trong chiều vàng. Hương thơm ngất ngây quyện với tiếng tơ lòng. Nguyện Mẹ đoái trông này thuyền con trôi lờ lững. Tìm đâu là bến bờ hằng ước mơ và ngóng chờ.

ĐK. Tình Mẹ lai láng như biển cả chứa chan. Tình Mẹ thiết tha. Suối ân tình tràn lan. Dù đời lắm khi sầu thương. Đường trần thế bao mù sương. Lạy Mẹ mến thương. Mẹ có hiểu thấu nỗi lòng.

2. Như hương khói bay nhẹ lướt lên cõi cao siêu. Thay cho tiếng con muốn nói bao nhiêu điều. Nguyện là khói hương trọn đời con luôn cầu khấn. Mẹ ơi hãy đoái nhận dù xác thân đã lỡ lầm.