25 NĂM HỒNG ÂN
Linh Trần Thy


ĐK. Hai mươi lăm năm hồng ân, tình yêu Chúa đã thương ban. Hai mươi lăm năm hồng ân, ngàn muôn ân phúc tuôn tràn. Đoàn con cùng dâng về Cha, tán tụng danh Ngài muôn câu ca. Kính dâng tâm tình cảm tạ, nguyện Ngài thương luôn ban xuống ơn bình an.

1. Hai mươi lăm năm qua, vượt bao nhiêu bước thăng trầm. Dù muôn lần gian nan, nhưng tình mến thương đầm ấm. Ôi! Chúa luôn thương yêu, dắt dìu con trong Thánh Thần. Vang hát câu sum vầy, trọn niềm tin sống vui êm đềm.

2. Bao nhiêu năm trôi qua, tình yêu Thiên Chúa nhiệm mầu. Dìu dắt đoàn dân Chúa, trong tình mến yêu thẳm sâu. Xin mãi luôn tri ân, tấm lòng yêu không bến bờ. Vui sống trong ơn Ngài, trọn đời con thắm tươi đẹp ngời.


View more the latest threads: