TẠ ƠN NGÀI
Thế Thông (thơ Ánh Tuyết)


1. Cám ơn Ngài đã ban cho con cuộc sống mến thương. Cám ơn Ngài vì được vào đoàn chiên dấu yêu của Chúa. Cánh tay Ngài dẫn đưa. Lướt qua ngàn nắng mưa. Biết đi tìm đâu là bờ bến. Kính dâng Ngài tình con đong bao cảm mến thiết tha. Kính dâng Ngài đời con bao năm vẫn luôn nở hoa. Sóng gió rồi sẽ qua. Nỗi đau thành tiếng ca. Phúc ân Ngài chứa chan hải hà.

ĐK. Khẩn cầu Ngài cả khi con thấy mệt nhoài. Ngước nhìn Ngài chỉ lối tương lai. Đi cùng Ngài thảnh thơi trên bước đường dài. Vì ngoài một Chúa, con cậy ai? Xin cảm tạ Hồng ân Thiên Chúa tràn trề. Chúa vỗ về nào hãy quay về. Con đường hẹp dạy con nên Thánh thật đẹp. Nguyện theo chân Chúa đến Thiên đường.

2. Mão gai nào ghì chặt ghim sâu đầu Chúa dấu yêu. Mũi đinh nào làm cho toàn thân Chúa đã nhỏ máu. Mối tình thật thâm sâu. Sá chi ngàn đớn đau. Đến cứu độ chúng con vì đâu? Thánh giá một chiều nao Canvê Ngài đổ máu đào. Chúa chấp nhận khổ đau để cứu chúng sinh lầm than. Gánh muôn tội thế nhân. Chúa đã liều tấm thân. Lấy máu hồng xóa đi lỗi lầm.