MUỐI VÀ MẸ
Ý Vũ.


Muối biết tình mẹ là chi. Muối hãy đến hòa vào biển khơi… Nghe chăng muối bao ngày rồi sóng thì thầm tiếng gọi của mẹ biển khơi. Đừng đứng trên cao nhìn mẹ, đừng đứng nơi xa tìm mẹ, muối hãy về tận cùng cõi bên trong. Hãy bước ra nơi nghìn trùng, hãy biến tan đi một lần, mẹ sẽ cho con hiểu được hết tâm tình. Muối ơi đến đây với mẹ, đến tan biến vào biển khơi.

Tôi như muối trong một lần trở về nguồn, trở về cùng mẹ biển khơi. Từ giã bao nhiêu là lần hờ hững, phôi pha phụ bạc quên mất mẹ, đời nhạt nhẽo yêu thương. Để giữ trăm năm vạn ngày, dù có phong ba dập vùi, mẹ vẫn bên tôi mặn nồng dẫn đưa đời. Muối ơi, giúp tôi đến mẹ mến yêu chẳng hề cạn vơi. Muối ơi! Nào cùng với tôi tìm lại tiếng yêu mãi thôi.