CHỈ CÓ MỘT MẸ THÔI
Ý Vũ


1/ Chỉ có một Mẹ thôi. Mẹ hiển linh mọi nơi. Tàpao, La Vang năm xưa đó. Và hôm nay trên khắp nẻo đời. Ân phúc Mẹ vẫn đong đầy. Nâng đỡ che chở đêm ngày. Trợ giúp cho Việt Nam. Sống son sắt niềm tin.

ĐK. Trọn đời con biết ơn Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa. Trọn đời con hát khen Mẹ Maria Mẹ Việt Nam (Hằng mến yêu).

2/ Chỉ có một Mẹ thôi. Hằng dõi theo kề bên. Dù nơi quê hương Nam Trung Bắc. Dù đang tha hương giữa đất người. Luôn giúp con sống trung thành. Theo Chúa qua khắp nẻo đường. Cùng Chúa gieo niềm tin. Với Chúa nâng đời lên.

3/ Đền đáp ơn Mẹ ban. Nguyện ước suốt đời con. Cùng câu kinh Maghificat. Niềm tin yêu ngày thêm giống Mẹ. Vui hát Danh Chúa giữa đời. Chia sẻ ơn Chúa đến người. Gọi khắp nơi tụng ca. Chúa cứu độ đời ta.