VẲNG TIẾNG CHUÔNG VANG
Phạm Đức HuyếnĐK: Kính kính coòng! Kính kính coòng, keng coòng, keng kính coòng, keng coòng. Kính kính, keng keng coòng,

Vời vợi trời cao vang tiếng chuông vàng (keng kính coòng) Buông xa xa như bản tình ca tha thiết kêu mời (keng kính keng coòng) Ngân nga nơi nơi bồi hồi lòng con thức đợi trời xa (kính kính kính côồng) Ơn như mưa sa thì thầm trong gió lời Mẹ ủi an (kính kính kính côồng) Mẹ ơi lòng con thắm thiết như tình yêu thuở ban đầu À a a a a a Bâng khuâng khúc ca tình thơ yêu dấu (tình yêu thuở ban đầu) Kính mến dâng Mẹ muôn cánh hoa lòng A a a a a a Vui say khúc ca hòa với tiếng chuông, Kính côồng kính kính côồng

ĐỂ KẾT: Keng keng kính keng côông – Kính keng côông keng côông kính côông – keng keng – kính kính côông, kính, côông


TK: Chuông ngân tựa lời cầu kinh. Chuông ngân như đang đón mời. Chuông ngân như giục lòng người
Chuông ngân nhịp lòng xao xuyến, bước đến trước nhan thánh Mẹ là lòng con hết âu lo