CÙNG MẸ CON DÂNG CHÚA HÀI NHI
Phạm Trung


1/ Cùng Mẹ con dâng, con chiêm ngắm Chúa Hài Nhi. Cùng Mẹ con dâng, con tôn thờ Đấng cứu đời. Cùng Mẹ con dâng, dâng lên Chúa trái ngọt sầu thương. Chúa thương dân Người năm xưa sinh hạ làm người

ĐK: Dâng là dâng bánh miến. Dâng là dâng lễ vật. Dâng chén rượu khiết tinh kết hợp muôn dân dâng lời tạ ơn. Dâng tình yêu nhỏ bé. Dâng niềm tin sáng ngời. Dâng tấm lòng sắt son với Mẹ con dâng lên Chúa Hài nhi

2/ Cùng Mẹ xin vâng con dâng Chúa lễ vật đời con. Cùng Mẹ xin vâng con dâng đời sống chứng nhân, cùng Mẹ xin vâng con dâng Chúa những người khổ đau. Ước mơ thanh bình an vui trong cảnh cơ bần

3/ Cùng Mẹ ra khơi con dâng Chúa cánh buồm mỏng manh Cùng Mẹ ra khơi đem Tin Mừng gieo khắp nơi. Cùng Mẹ ra khơi con đâng Chúa sóng đời hiểm nguy. Ngước trông lên Mẹ tin yêu con vững tay chèo.