CON VỚI MẸ
Phạm Trung - ĐHY. FX Nguyễn Văn Thuận


ĐK: Đời con dâng hiến Mẹ của con muôn vàn thương mến (í a) Con trao cho Mẹ ức triệu ân tình (mà) Mẹ thương con. Đời con dâng hiến Mẹ của con. Sứ mạng thương lai con dâng khò khăn hiện tại Mẹ giúp chúng con

1/ Cô quạnh ê chề con kêu Mẹ, hy vọng trào tràn Mẹ nghe con. Đau khổ xác hồn con nhìn Mẹ, âm thầm lễ tế Mẹ dạy con. Ave Maria – Ave Maria

2/ Sống chết lao tù con có Mẹ (ớ ơ) , gian truân chẳng quản Mẹ bên con. Tăm tối đêm trường con theo Mẹ băng rừng vượt biển Mẹ dẫn con Ave Maria – Ave Maria - Ave Maria