GLORIA KHÚC HÁT GIAO HÒA
Đặng Ngọc Ẩn


Noel, Noel Chúa Ngôi Hai đã đến. Nào ta cùng đi, đi khắp nơi rao truyền, Chúa nay đã làm người để cứu rỗi chúng ta. Hãy thờ lạy, hãy thờ lạy. Halêluia – Halêluia – Halêluia – Halêluia. Gloria Gloria Thiên Chúa giao hòa. Nào hoan hỷ, kỳ diệu thay một trẻ thơ cho đời, ban cho chúng ta phục hồi phẩm giá làm bạn với Người, xin Người giáng sinh tâm hồn chúng con.

Chúa Con ơi! Trên không trung các Thiên Thần tung hô Chúa sao Chúa không cười vui? Chúa lạnh, hay nhìn thấy công trình cứu chuộc khổ đau? Con xin là, là chú mục đồng quây quần bên Chúa để làm lễ vật kính dâng