CHÚA XUÂN
Thế Thông


1/ Sớm nay xuân về lá hoa reo vui. Yến oanh bay lượn chào xuân đã tới. Bé thơ vui đùa tung tăng áo mới. Cất tiếng hát vang Chúa xuân đến rồi!

ĐK. Ngài là mùa xuân mới. Lòng người người phơi phới. Chúa đã ban cho nguồn sức sống ngàn nơi. Một lòng nguyện đi tới. Từng ngày được đổi mới. Cùng hòa niềm vui Chúa xuân trong cuộc đời.

2/ Gió đông qua rồi nắng xuân reo vui. Chúa xuân mang về ngàn hương hoa mới. Nắng xuân tô đẹp thêm bao ý sống. Cất tiếng chúc khen Chúa xuân sáng ngời.