TÔI SẼ BƯỚC ĐI (TV. 144-145)
Lm. Thành TâmĐK. Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời trong cõi đất lành cho kẻ sống. Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời trong cõi đất lành đất dành cho kẻ hiếu trung.

1. Tôi đã tin cả khi mình đã nói: “Ôi nhục nhã ê chề” đã thốt ra trong cơn hốt hoảng hãi kinh rằng: “mọi người, mọi người đều gian dối”. Rằng: “mọi người, mọi người đều dối gian”.

2. Đối với Chúa thật là đắt giá. Đối với Chúa thật là đắt giá cái chết của những ai trung hiếu với Ngài, cái chết của những ai trung hiếu với Ngài.

3. Vâng lạy Chúa! Thân này là tôi tớ, tôi tớ của Ngài con của nữ tỳ Ngài. Xiềng xích trói buộc con Ngài đã tháo cởi. Con sẽ dâng lễ tế, lễ tế tạ ơn và kêu cầu Thánh Danh Ngài.